Εργαστηριακή Διερεύνηση Χειρουργικού Ασθενή

Κωδικός Μαθήματος:

8081

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Θαλασσινός Νικόλαος

8081

Περίγραμμα

Μετά το πέρας των μαθημάτων ο φοιτητής θα γνωρίζει ποιά είναι τα παθολογικά εργαστηριακά ευρήματα, για τα οποία πρέπει να ενημερώσει άμεσα τους κλινικούς γιατρούς, πόσο επείγουσες είναι ορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις (για τη διαχείριση του αίματος και των παραγώγων του), τι είναι τα παθολογοανατομικά  και λοιπά βιολογικά υλικά που παραλαμβάνει και πως θα πρέπει να τα διαχειρισθεί ώστε να είναι διαγνωστικά και τέλος πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση για την καλή έκβαση του ασθενούς.

Σκοπός είναι η εισαγωγή  και η ευαισθητοποίηση των φοιτητών του ΤΙΕ στη σημασία που έχουν συγκεκριμένες εργαστηριακές παράμετροι στην ασφαλή προεγχειρητική αξιολόγηση και καλή έκβαση των χειρουργικών επεμβάσεων και η έγκαιρη ενημέρωση των κλινικών σε περιπτώσεις εκτροπής των εργαστηριακών ευρημάτων. Επίσης η γνώση του είδους των παραλαμβανομένων χειρουργικών παρασκευασμάτων και του λοιπού βιοπτικού και βιολογικού υλικού, καθώς επίσης και σωστή διαχείρισή του, για εξαγωγή ασφαλών και εγκύρων αποτελεσμάτων.