Εξειδικευμένη Ορθροδοντική

Κωδικός Μαθήματος:

8053-8054

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

8053 8054

Περίγραμμα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

  • Να κατανοήσουν αρχές της εμβιομηχανικής των ορθοδοντικών βιοϋλικών.
  • Να κατανοήσουν αρχές της εμβιομηχανικής ορθοδοντικής μετακίνησης μέσω των εξειδικευμένων ορθοδοντικών τεχνολογικών εφαρμογών που κατασκευάζει ο δοντικός τεχνολόγος.
  • Να δουν σε επιδείξεις και να συζητήσουν την κατασκευή πολύπλοκων και υβριδικών ορθοδοντικών μηχανισμών.