Φαρμακολογία Οφθαλμού

Κωδικός Μαθήματος:

5031

Semester:

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Χατζηχρήστου Ελένη