Γενική Μικροβιολογία

Κωδικός Μαθήματος:

3041

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/BISC109/

Καθηγητές Μαθήματος

Μπελούκας Απόστολος

Γενική Μικροβιολογία 3041

Περίγραμμα

Σκοπός: Η ύλη του θεωρητικού μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση του ‘μικρόκοσμου’ και την αλληλεπίδρασή του με τον ‘μακρόκοσμο’ και τον άνθρωπο. Πραγματοποιείται μια εισαγωγή στην εξέλιξη της επιστήμης της Μικροβιολογίας καθώς και ιστορική αναδρομή των σημαντικότερων ανακαλύψεων. Περιγράφεται η ποικιλομορφία των μικροοργανισμών, η δομή και η λειτουργία των βακτηριακών/ ιϊκών κυττάρων, αλλά και η ανάπτυξη των βασικών γενετικών συστημάτων των βακτηριδίων, βακτηριοφάγων, πλασμιδίων και ιων. Ολοκληρώνεται με μια εισαγωγή στα αντιβιοτικά και την γενετική βάση των μηχανισμών αντοχής των βακτηρίων, ενώ αναπτύσσονται και τρόποι καταγραφής και ελέγχου της μικροβιακής αντοχής.