Γήρανση – Μακροζωία

Κωδικός Μαθήματος:

8283

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Γήρανση Μακροζωΐα 8283

Περίγραμμα

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών και παραμέτρων της γήρανσης, η αναγνώριση της πορείας της φυσιολογικής γήρανσης, η ευζωία και μακροζωία, η εμφάνιση γηριατρικών συνδρόμων με τα συνοδά νοσηρά συμπτώματα καθώς και ο τρόπος διαχείρισης και αντιμετώπισής τους.

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι καταστήσει τον φοιτητή ικανό να συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες και το ρόλο του :

  1. στην διαμόρφωση ενός υγιούς περιβάλλοντος και τρόπου ζωής γήρανσης και μακροζωίας.
  2. στην προστασία και υποστήριξη των ατόμων τρίτης ηλικίας με έμφαση στην αυτοφροντίδα.
  3. στη διατήρηση της ανεξαρτησίας.
  4. στον εθελοντισμό.
  5. στην υιοθέτηση δραστηριοτήτων και συμπεριφορών που βοηθούν τα άτομα να παραμείνουν σωματικά και ψυχικά υγιή.
  6. στην ενίσχυση της λειτουργικότητας του οικογενειακού περιβάλλοντος.
  7. στην ενημέρωση και διασύνδεσή τους με τις διαθέσιμες –θεσμικές ή άτυπες- υπηρεσίες στήριξης.