Κεραμικά Αισθητικής Επικάλυψης

Κωδικός Μαθήματος:

8042

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Θεοχαρόπουλος Αντώνιος

8042

Περίγραμμα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

  • Να γνωρίζει τα σύγχρονα κεραμικά συστήματα αισθητικής επικάλυψης και τη χρήση τους.
  • Να γνωρίζει θεωρητικά και πρακτικά τα στάδια κατασκευής των πιο διαδεδομένων αυτών συστημάτων
  • Να κατανοεί τους τύπους και τις ιδιότητες των κεραμικών αισθητικής επικάλυψης που έχουν εφαρμογή στην οδοντική τεχνολογία.
  • Να γνωρίζει ποια στάδια είναι της δικής τους αρμοδιότητας και πώς να συνεργάζονται αρμονικά με τον οδοντίατρο.
  • Να γνωρίζει όλες τις παραλλαγές των σύγχρονων κεραμικών αποκαταστάσεων που αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινής οδοντοτεχνικής διαδικασίας.
  • Να γνωρίζει και να διακρίνει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, καθώς και τη χρήση τους.
  • Να γνωρίζει τις σύγχρονες συσκευές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των υλικών αυτών.
  • Να επιδεικνύει ότι κατανοεί την όλη διαδικασία εφαρμογής όλων των προηγουμένων γνώσεων στην οδοντική τεχνολογία