Κλινική Πρακτική Άσκηση

Κωδικός Μαθήματος:

8021

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

40

Μονάδες ECTS:

10

Καθηγητές Μαθήματος