Μεθοδολογία Αναγεννητικής Ιατρικής

Κωδικός Μαθήματος:

8101

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr

Καθηγητές Μαθήματος

Βενετίκου Μαρία

Μεθοδολογία Αναγεννητικής Ιατρικής 8101

Περίγραμμα

Ο φοιτητής μετά το τέλος του μαθήματος θα  είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζει την χρήση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων στην θεραπεία διαφόρων νόσων και ποιες είναι οι προοπτικές για νέες θεραπείες.
  • Να γνωρίζει τον τρόπο λήψης των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.
  • Να γνωρίζει τον τρόπο χρήσης των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων σε αυτόλογη και ετερόλογη μετάγγιση.
  • Να γνωρίζει τις ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς υπηρεσίες που ασχολούνται με τις τράπεζες αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και την συνεργασία τους.
  • Να γνωρίζει τις αναλύσεις που γίνονται για τον έλεγχο της ποιότητας του γενετικού υλικού πριν την κρυοσυντήρηση.
  • Να γνωρίζει τις διαδικασίες κρυοσυντήρησης του βιολογικού υλικού.

Να γνωρίζει τις νομικές προϋποθέσεις λειτουργίας των τραπεζών κρυοσυντήρησης των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και ποιές διαπιστεύσεις και πιστοποιήσεις μπορούν να έχουν.