Οφθαλμικοί Φακοί ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

5041-5042

Semester:

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

7

Καθηγητές Μαθήματος

Πατέρας Ευάγγελος

Οφθαλμικοί Φακοί ΙΙ 5041-5042

Περίγραμμα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοεί σύνθετες έννοιες της Τεχνολογίας Οφθαλμικών Φακών.
  • Να έχει εξοικειωθεί με την επίλυση προβλημάτων εξειδικευμένων Οφθαλμικών Φακών και την εφαρμογή Οφθαλμικών Φακών σε διορθωτικό σκελετό.
  • Να γνωρίζει τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων και ασκήσεων κατανόησης τεχνολογικών και επιστημονικών μεθόδων έρευνας εξειδικευμένων Οφθαλμικών Φακών στο αντικείμενο της Τεχνολογίας Οφθαλμικών Φακών.
  • Να κατανοεί την εκτέλεση διορθωτικών συνταγών εξειδικευμένων Οφθαλμικών Φακών.