Οπτικά Υλικά Οφθαλμικών Φακών και Ιστορία του Γυαλιού

Κωδικός Μαθήματος:

3062

Semester:

Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Χανδρινός Αριστείδης

Περίγραμμα

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση της ιστορίας του γυαλιού και των υλικών σύνθεσή του, των βασικών εννοιών της ιστορίας, των ιδιοτήτων των οπτικών υλικών και των αρχών σχεδίασης και λειτουργίας των Οφθαλμικών Φακών .
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:
Να γνωρίζει την ιστορία του γυαλιού, τους τύπους και τις χρήσεις του
Να κατανοεί την επιλογή υλικών για οπτική χρήση, τις ιδιότητες και τα πλεονεκτήματά τους
Να κατανοεί βασικές αρχές και όρους της Οπτικής και της χρήσης οφθαλμικών φακών.
Να γνωρίσει τρόπους επίλυσης προβλημάτων και να κάνει χρήση επιστημονικών μεθόδων αντιμετώπισής των.