Οπτική της Όρασης

Κωδικός Μαθήματος:

5011-5012

Semester:

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

7

Καθηγητές Μαθήματος

Δρακόπουλος Παναγιώτης