Παρασιτολογία

Κωδικός Μαθήματος:

7061-7062

Semester:

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

7

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/

Καθηγητές Μαθήματος

Βογιατζάκη Χρυσάνθη

Παρασιτολογία 7061 7062

Περίγραμμα

Σκοπός: Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της βιολογίας των παρασίτων και των παρασιτικών  νοσημάτων. Τα μαθήματα εστιάζουν στην ταξινόμηση και την  ονοματολογία των παρασίτων,  την περιγραφή του κύκλου ζωής και τρόπους μετάδοσης των παρασίτων .Επίσης αναφέρεται η γεωγραφική κατανομή και η επιδημιολογία, η θεραπεία και η πρόληψη των παρασιτικών νοσημάτων και περιγράφονται οι κλινικές εκδηλώσεις αυτών. Επιπλέον γίνεται αναφορά στα αρθρόποδα με στοιχεία αναγνώρισης, βιολογικής σημασίας και τρόπους  καταπολέμησης τους.Επισημαίνονται αναδυόμενα θέματα όπως η αύξηση των παρασιτικών κρουσμάτων στην Ελλάδα λόγω μετακίνησης πληθυσμών, η εμφάνιση  νέων παρασίτων, η αντιγονική μετάλλαξη των παρασίτων και η αντοχή τους στα αντιπαρασιτικά φάρμακα, η εμφάνιση παρασιτικών λοιμώξεων σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, η αλληλεπίδραση παρασίτου-ξενιστή και η παρασκευή εμβολίων ώστε ο φοιτητής να έχει επικαιροποιημένη πληροφόρηση και ολοκληρωμένη αντίληψη  για  το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.Τέλος στόχο του μαθήματος αποτελεί η ανάλυση της  εργαστηριακής προσέγγισης και της ορθής εκτέλεσης των διαγνωστικών μεθόδων  για την  ανίχνευση και την ταυτοποίηση των παρασίτων με κλασικές μικροσκοπικές μεθόδους,  βελτιωμένες οροδιαγνωστικές τεχνικές  καθώς και μοριακές μεθόδους εντοπισμού του παρασιτικού DNA/RNA.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  • Έχουν κατανοήσει και να περιγράφουν λεπτομερώς τους κύκλους ζωής των παρασίτων, την παθογένεια την επιδημιολογία, τη θεραπεία και την διάγνωση  των  παρασιτικών νοσημάτων
  • Γνωρίζουν και να έχουν κατανοήσει τη σχέση ξενιστή-παρασίτου, τη βιολογία, τους τρόπους ελέγχου των φορέων, των ενδιάμεσων και των τελικών ξενιστών  των παρασίτων
  • Αναγνωρίζουν σημαντικά μορφολογικά χαρακτηριστικά για την ταυτοποίηση των παρασίτων, την ταξινομική ομάδα και το στάδιο ζωής.
  • Εκτελούν την εργαστηριακή διάγνωση και ταυτοποίηση των παρασίτων που εντοπίζονται στα βιολογικά υγρά, στους ιστούς και τα όργανα με κλασικές μεθόδους  αναγνώρισης των παρασίτων.
  • Επιδεικνύουν εξειδικευμένες δεξιότητες σε προηγμένες διαγνωστικές, μοριακές και ανοσολογικές δοκιμασίες.
  • Παρουσιάζουν και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη πραγματοποίηση τους.
  • Έχουν την ικανότητα σχεδιασμού ενός εργαστηριακού πρωτόκολλου.