Πλαστική Χειρουργική και Αθλητική Δραστηριότητα

Κωδικός Μαθήματος:

80121-80122

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Τερτίπη Νίκη

80121 80122

Περίγραμμα

Σκοπός : Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές της πλαστικής χειρουργικής, καθώς και τις βασικές αρχές της φυσικής δραστηριότητας. Στο μάθημα αυτό θα διδαχτούν, πως μέσω της πλαστικής επανορθωτικής και αισθητικής χειρουργικής, σε συνδυασμό με τη φυσική δραστηριότητα, θα επιτευχθούν τα απαραίτητα και επιθυμητά αποτελέσματα όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση καθώς και την ευεξία του ατόμου.
Στόχος : Η επαφή των φοιτητών με την Επιστήμη της Αισθητικής Χειρουργικής και της Φυσικής Αγωγής.

Μαθησιακά αποτελέσματα : Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν :
Τις βασικές γνώσεις της πλαστικής επανορθωτικής και αισθητικής χειρουργικής.
Τις βασικές αρχές της φυσικής δραστηριότητας, τη συμπεριφορά και κατασκευή του μυοσκελετικού συστήματος.
Να περιγράφουν και να προτείνουν προγράμματα γυμναστικής που είναι κατάλληλα διαμορφωμένα ανάλογα με την περίπτωση.
Την σωστή εκτέλεση των προγραμμάτων άσκησης, τα οποία διδάσκονται στο Εργαστήριο
Ποικιλία κατάλληλων ασκήσεων για κάθε περίπτωση Αισθητικής Χειρουργικής, οι οποίες περιλαμβάνουν ασκήσεις με: βάρη, φορητά όργανα, pilates, yoga.