Προσθετική επί Εμφυτευμάτων

Κωδικός Μαθήματος:

8021-8022

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

10

Μονάδες ECTS:

10

8021 8022

Περίγραμμα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

  • Να γνωρίζουν την έννοια της οστεοενσωμάτωσης.
  • Να γνωρίζουν ποιες δυνατότητες και επιλογές υπάρχουν για αποκατάσταση της νωδότητας με εμφυτεύματα.
  • Να γνωρίζουν ποιος είναι ο ρόλος του οδοντικού τεχνολόγου στην αποκατάσταση με εμφυτεύματα και πως συνεργάζεται αρμονικά με την ομάδα των θεραπόντων.
  • Να γνωρίζουν όλες τις μεθόδους κατασκευής προσθετικής σε εμφυτεύματα.