Ψηφιακή Οδοντική Τεχνολογία

Κωδικός Μαθήματος:

8031-8032

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

7

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Προμπονάς Αντώνιος

8031 8032

Περίγραμμα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

  • Να γνωρίζουν τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της σχεδίασης και κατασκευής προσθετικών εργασιών με τη βοήθεια της πληροφορικής.
  • Θα έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, των σχεδιαστικών προγραμμάτων και τις συσκευές για την κατασκευή προσθετικών εργασιών με τη μέθοδο CAD/CAM.
  • Θα έχουν κατανοήσει όλα τα τεχνολογικά στοιχεία και τις ιδιεταιρότητητες που απαρτίζουν τα ειδικά συστήματα CAD CAM της Οδοντικής Τεχνολογίας.