Ψιμυθίωση – Διορθωτική Ψιμυθίωση Διαρκείας

Κωδικός Μαθήματος:

5051-5052

Semester:

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

7

Καθηγητές Μαθήματος

Κεφαλά Βασιλική

Ψιμυθίωση – Διορθωτική Ψιμυθίωση Διαρκείας 5051-5052

Περίγραμμα

Σκοπός και Στόχοι Μαθήματος: Kατανόηση από τους  φοιτητές  της  αρχιτεκτονικής του προσώπου ώστε να καταστούν ικανοί να εφαρμόζουν τεχνικές ψιμυθίωσης  για κάλυψη δυσμορφιών και διόρθωση  ιδιομορφιών. Κατανόηση  της έννοιας του χρώματος  ,των κανόνων χρωματολογίας και το ρόλο του φωτισμού στην εφαρμογή της ψιμυθίωσης. Κατανόηση  των τεχνικών εφαρμογής  του Αερογράφου . Να καταστούν ικανοί να  εφαρμόζουν τεχνικές ψιμυθίωσης   κατά περίπτωση . Να κατανοήσουν τις τεχνοτροπίες (κλασικές και σύγχρονες) των χαρακτήρων παλαιοτέρων εποχών και των λαογραφικών και θεατρικών παραστάσεων ανά τις ηπείρους και ανα φυλή . Να κατανοήσουν τις ιδιομορφίες των ανθρώπινων χαρακτηριστικών για τη φυλετική ψιμυθίωση. Να εφαρμόζουν τις φωτοσκιάσεις σε συνδυασμό με τα προσθετικά υλικά για μεταμορφώσεις και παραμορφώσεις του ηθοποιού. Κατανόηση από τους φοιτητές της παραϊατρικής δερματοστιξίας σε ογκολογικούς και μη ασθενείς . Να εξοικειωθούν με την υλικοτεχνική υποδομή της μεθόδου και τους τρόπους εφαρμογής της. Να ενημερωθούν για τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις της. Να εφαρμόζουν δερματοστιξία για τη διόρθωση δερματικών προβλημάτων όπως ουλές και δυσχρωμίες. Να εφαρμόζουν δερματοστιξία για την αντιετώπιση δερματικών καταστάσεων όπως αλωπεκίες .Να εφαρμόζουν καλυπτική ψιμυθίωση για διορθωτικές εφαρμογές.Να μπορούν να εφαρμόζουν ξηρή δερματοστιξία   .Να γνωρίζουν τις μεθόδους αφαίρεσης της ανεπιθύμητης δερματοστιξίας (χημικές  μέθοδοι  ,  picosecond  κ.λ.π. ). Να αναπτύξουν δεξιότητες εφαρμογής της καλυπτικής ψιμυθίωσης σε δερματικά νοσήματα (λεύκη–ψωρίαση-έγκαυμα κ.λ.π) και να χρησιμοποιούν τις μεθόδους αυτές σε παραϊατρικές διιορθωτικές εφαρμογές.