Πτυχιακή Εργασία

Κωδικός Μαθήματος:

8011

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

8

Καθηγητές Μαθήματος