Πτυχιακή Εργασία

Κωδικός Μαθήματος:

80141

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Μονάδες ECTS:

10

Καθηγητές Μαθήματος