Πυρηνική Ιατρική Ι

Κωδικός Μαθήματος:

7231-7232

Semester:

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

10

Μονάδες ECTS:

9

Καθηγητές Μαθήματος

Περίγραμμα

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση των εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής υπό διαφορετικές συνθήκες. Έμφαση στην αρμονική ενοποίηση των θεωρητικών και τεχνικών γνώσεων μέσω της κλινικής εφαρμογής.

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος, στο θεωρητικό του μέρος, είναι :

  1. Η προσέγγιση νέων μεθόδων απεικόνισης με ραδιοϊσότοπα με τη χρήση συμβατικών και σύγχρονων γ – Camera. (Μέθοδοι SPECT & SPECT/CT)
  2. Η κατανόηση των βασικές αρχών : τι είναι ραδιοφάρμακο, παρασκευή ραδιοφαρμάκων, κατηγορίες ραδιοφαρμάκων.
  3. Η κατανόηση του κανόνων ακτινοπροστασίας και της εφαρμογής αυτών σε ένα τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής.
  4. Η ανάπτυξη κριτικής θέσης για τον ρόλο της Πυρηνικής Ιατρικής στο χώρο της απεικόνισης (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μεθόδου).

Στο εργαστηριακό του μέρος, ο στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων ώστε ο τεχνολόγος να μπορεί να εκτελεί υπεύθυνα και σωστά ένα πλήρη σπινθηρογραφικό έλεγχο με την συνεργασία – καθοδήγηση Πυρηνικού Ιατρού σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα.