Συμβουλευτική του Πάσχοντα – Διαχείριση του Στρες

Κωδικός Μαθήματος:

6291

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Συμβουλευτική του Πάσχοντα 6291

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση των θεωριών που τεκμηριώνουν την επιλογή της μεθόδου και των τεχνικών με τις οποίες αποτιμώνται οι καταστάσεις ζωής και τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που απασχολούν τη Συμβουλευτική στα πεδία της υγείας και της ασθένειας.

Στόχοι του μαθήματος είναι η συστηματική παρουσίαση της σύγχρονης οπτικής σε βασικά ζητήματα που αφορούν στη σωματική υγεία και την ασθένεια, καθώς και τις ψυχολογικές παρεμβάσεις για την πρόληψη, βελτίωση και ενίσχυση της ποιότητας ζωής και υγείας στη χρόνια ασθένεια. Στα πλαίσια αυτά θα συζητηθούν, ως παράδειγμα, συγκεκριμένες τεχνικές παρέμβασης όπως, π.χ., διαχείριση του στρες και στρατηγικές και τεχνικές παρέμβασης σε συγκεκριμένες χρόνιες ασθένειες.