Συνδυαστική Προσθετική – Σύνδεσμοι Ακριβείας

Κωδικός Μαθήματος:

7021-7022

Semester:

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

9

Μονάδες ECTS:

8

7021 7022

Περίγραμμα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

  • Να γνωρίζουν την έννοια και τη χρησιμότητα των συνδέσμων ακριβείας και το πώς αυτοί μπορούν να συνδέσουν ακίνητες με κινητές προσθετικές εργασίες.
  • Να γνωρίζουν τις θεωρητικές βάσεις και τις τεχνικές εφαρμογής των συνδέσμων ακριβείας.
  • Να εφαρμόσουν συνδέσμους ακριβείας τόσο τους προκατασκευασμένους όσο και τους κατασκευαζόμενους στο εργαστήριο.
  • Να μελετήσουν και να αναλύσουν τα εκμαγεία έτσι ώστε να κατασκευαστεί μία κινητή ή ακίνητη πρόσθεση η οποία θα συγκρατείται με συνδέσμους ακριβείας.
  • Να γνωρίζουν την τεχνολογία των τηλεσκοπικών συστημάτων και την εφαρμογή τους στην κινητή προσθετική και στην κατασκευή τηλεσκοπικών επενθέτων και μερικών οδοντοστοιχιών.