Θεραπεία με Ραδιοφάρμακα

Κωδικός Μαθήματος:

8221

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

2

Καθηγητές Μαθήματος

Θεραπεία με ραδιοφάρμακα 8221

Περίγραμμα

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η προσέγγιση της θεραπείας με ραδιοφάρμακα, η οποία αποτελεί μορφή εκλεκτικής ακτινοθεραπείας, και η κατανόηση της δυνατότητα θεραπευτικής χρήσης ραδιοϊσοτόπων για μια βλάβη και ταυτόχρονα ελάχιστη ακτινική επιβάρυνση των πέριξ υγειών ιστών.

Στόχοι του μαθήματος είναι :

  1. η εξοικείωση με τις θεραπευτικές δυνατότητες των ραδιοϊσοτόπων σε ποικίλες κακοήθεις παθήσεις
  1. η εξοικείωση με τις θεραπευτικές δυνατότητες των ραδιοϊσοτόπων σε καλοήθεις καταστάσεις
  2. η γνώση των τεχνικών  χαρακτηριστικών κάθε μεθόδου – Μελέτη ακτινοπροστασίας
  3. η γνώση της κινητικής των ραδιοφαρμάκων
  4. η εξοικείωση με τη θεραπεία πόνου, και
  5. ο ρόλος του τεχνολόγου στην ομάδα υποστήριξης και παρακολούθησης