Βακτηριολογία

Κωδικός Μαθήματος:

50211-5022

Semester:

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

7

Μονάδες ECTS:

7

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/TIE267/

5021 5022 Βακτηριολογία

Περίγραμμα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να κατανοούν:
• Τις βασικές έννοιες της Βακτηριολογίας και την συστηματική μελέτη βακτηρίων.
• Τις αλληλεπιδράσεις των βακτηρίων-ανθρώπου και των επιπτώσεων τους και τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόκληση και την εκδήλωση της νόσου.
• Τα βασικά βιολογικά και γενετικά χαρακτηριστικά που συμβάλλουν και εμπλέκονται στην παθογένεια τους, και τη σύνδεση τους με τη νόσο που προκαλούν.
• Τις αρχές της εργαστηριακής διάγνωσης των βακτηριακών λοιμώξεων και να τις μεθοδολογίες απομόνωσης, καλλιέργειας, ανίχνευσης, ταυτοποίησης /τυποποίησης, καθώς και την ερμηνεία και την αξιολόγηση των εργαστηριακών ευρημάτων.
• Τους μηχανισμούς ευαισθησίας και αντοχής στα αντιβιοτικά που θα τους καταστήσει ικανούς να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα αντιβιοτικά κατά την εργαστηριακή πράξη.
Πώς να χρησιμοποιούν γενικά κείμενα, βιβλία αναφοράς και μια σειρά από άλλους πόρους για περαιτέρω ανάπτυξη της γνώσης μέσω της συνεχούς ανεξάρτητης μάθησης.
Σκοπός:
Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις αρχές της Βακτηριολογίας και πως εφαρμόζονται στη εργαστηριακή και κλινική πράξη. Παρουσιάζονται εκτενώς τα γενικά χαρακτηριστικά, η δομή, η ταξινόμηση, η παθογόνος δράση των βακτηρίων, αλλά και η εργαστηριακή διάγνωση, η επιδημιολογία, η θεραπεία και η πρόληψη. Το μάθημα επιπλέον αγγίζει και καλύπτει τους κλάδους της γενετικής των βακτηρίων, της τυποποίησης και της φυλογενετικής μελέτης του πληθυσμού τους.