Βασικές αρχές Δερματολογίας

Κωδικός Μαθήματος:

3076-3076

Semester:

Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

7

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/AISTH157/

Καθηγητές Μαθήματος

Ράλλης Ευστάθιος

Βασικές αρχές Δερματολογίας 3075-3076

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος των Βασικών Αρχών Δερματολογίας είναι:

  • Η εκπαίδευση των φοιτητών και η εξοικείωση τους στις βασικές έννοιες της Δερματολογίας.
  • Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα γνωρίζουν την ανατομία, την ιστολογία και τη φυσιολογία του δέρματος του ανθρώπου καθώς τις λειτουργίες του.
  • Επίσης θα έχουν διδαχθεί τις δερματικές εκδηλώσεις φυσικών παραγόντων όπως ο ήλιος, η ζέστη και το ψύχος.