Βασική Οπτομετρία

Κωδικός Μαθήματος:

5051-5052

Semester:

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

7

Καθηγητές Μαθήματος

Πατέρας Ευάγγελος

Βασική Οπτεμετρία 5051-5052

Περίγραμμα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοεί βασικές Οπτομετρικές έννοιες και όρους, και τεχνικές.
  • Να έχει εξοικειωθεί με τον έλεγχο της όρασης με υποκειμενικές, και αντικειμενικές μεθόδους.
  • Να  γνωρίζει  τρόπους  ελέγχου  των  προβλημάτων  του  οφθαλμού  και  τη  χρήση βασικών οργάνων της Οπτομετρίας.