Βιοηθική και Δεοντολογία Επαγγέλματος

Κωδικός Μαθήματος:

4251

Semester:

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων, η διαμόρφωση κριτικού πνεύματος και η εξοικείωση των φοιτητών με ζητήματα που ενδιαφέρουν άμεσα την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπου πρόκειται να εργαστούν ως επαγγελματίες υγείας  μετά την αποφοίτησή τους.

Ο φοιτητής κατανοεί και είναι ικανός:

  1. Δυνατότητα εφαρμογής κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας
  1. Αντίληψη του ρόλου της δεοντολογίας στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών
  2. Διαφοροποίηση μεταξύ υποστηρικτικής συμπεριφοράς και συναισθηματικής εμπλοκής
  1. Κατανόηση εννοιών όπως εντιμότης, ακεραιότης, υπευθυνότης, επιστημονική επάρκεια και κίνητρο ως δεοντολογικών υποχρεώσεων στις υπηρεσίες υγείας
  2. Επαγγελματική αξιολόγηση
  3. Ηθικά διλήμματα
  4. Νομικές επιπτώσεις ανεπαρκούς πρακτικής
  5. Δικαιώματα των ασθενών
  6. Συναίνεση σε ιατρική πράξη