Βιοϋλικά Οδοντικής Τεχνολογίας

Κωδικός Μαθήματος:

4021

Semester:

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

4021

Περίγραμμα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
Να γνωρίζουν τις ιδιότητες των υλικών που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή εργαστηριακή πράξη.
Να μπορούν να επιλέξουν το κατάλληλο υλικό για την ενδεδειγμένη μέθοδο.
Να μπορούν να εφαρμόσουν σωστά τις διάφορες τεχνικές κατασκευής εργασιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών.