Υγιεινή και Επιδημιολογία – Δημόσια Υγεία

Κωδικός Μαθήματος:

4241

Semester:

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Μπελούκας Απόστολος

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων που αφορούν την υγιεινή και την επιδημιολογία στους φορείς Δημόσιας Υγείας.

Ο φοιτητής να κατανοεί:

  1. τα προβλήματα της σχέσης Εργασίας και Υγείας.
  1. τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται η υγεία των εργαζομένων από τους φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς και εργονομικούς παράγοντες και τους βασικούς κανόνες ασφάλειας στην εργασία.
  2. τις βασικές έννοιες της επιδημιολογίας και πως αυτές χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη 
  3. τις βασικές αρχές της μεθοδολογίας της έρευνας και τους διαφόρους τύπους των επιδημιολογικών μελετών.