Υγιεινή Στόματος και Εργαστηρίου

Κωδικός Μαθήματος:

5041

Semester:

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Θεοχαρόπουλος Αντώνιος

5041

Περίγραμμα

Το μάθημα Υγιεινή στόματος και Οδοντοτεχνικού εργαστηρίου αποτελείται από δυο ξεχωριστά μέρη. 1ο μέρος: Υγιεινή στόματος. 2ο μέρος: Υγιεινή οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.

Το πρώτο μέρος στοχεύει να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι φοιτητές, τους τρόπους και τα μέσα με τα οποία προφυλάσσεται και θεραπεύεται η στοματική υγεία του ατόμου. Όσον αφορά στην υγιεινή οδοντοτεχνικού εργαστηρίου ο στόχος είναι οι φοιτητές να διδαχθούν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται λόγω της αλυσίδας μεταξύ ασθενή, οδοντιάτρου, βοηθητικού προσωπικού και Οδοντικού τεχνολόγου, όπως επίσης και τους τρόπους-μέσα τα οποία έχουν στη διάθεσή τους για την πρόληψη μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:
Να εξηγεί τι είναι τερηδόνα και τι περιοδοντίτιδα και ποιος ο ρόλος τους στην υγεία των δοντιών και των περιοδοντικών ιστών.
Να αναγνωρίζει και να εξηγεί τι είναι οδοντική μικροβιακή πλάκα και πέτρα και ποια η σχέση τους με τη καθημερινή διατροφή.
Να αναγνωρίζει και να περιγράφει τις βασικές μεθόδους και τρόπους πρόληψης της φθοράς των οδοντικών ιστών.
Να κατανοεί και να χρησιμοποιεί τα σύγχρονα μέσα στοματικής υγιεινής, οδοντόβουρτσα, οδοντικό νήμα, βουρτσάκια μεσοδοντίων διαστημάτων κ.τ.λ..
Να γνωρίζει και να διακρίνει τη σχέση μεταξύ της μορφολογίας των προσθετικών κατασκευών που κατασκευά ει και της στοματικής υγιεινής και πως ο οδοντοτεχνίτης συμβάλλει και διευκολύνει τη διατήρηση της στοματικής υγείας του ασθενούς.
Να αναλύει και να αξιολογεί τη λήψη σωστών τεχνικών – τρόπων ή μέσων για την πρόληψη μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων στο χώρο εργασίας του..
Να κατανοεί και να αναγνωρίζει τα μέσα μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων στον κύκλο ασθενής-οδοντίατρος-οδοντοτεχνίτης-βοηθητικό προσωπικό.

Να οργανώνει σωστά τον εργασιακό χώρο, ώστε να μην εμφανιστεί ή να σταματήσει αποτελεσματικά τη διασταυρούμενη λοίμωξη.
Να επιδεικνύει ότι κατανοεί την όλη διαδικασία εφαρμογής όλων των προηγουμένων γνώσεων στην οδοντική τεχνολογία.