Κατατακτήριες Εξετάσεις

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κατατακτήριες εξετάσεις γίνονται δεκτές από 01-11-2019 μέχρι τις 15-11-2019 στη γραμματεία του Τομέα Οπτικής & Οπτομετρίας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, γραφείο Κ4.003 (ισόγειο ΣΕΥΠ).

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Συμπληρωμένη Αίτηση (συνημμένη, με το γνήσιο της υπογραφής για όσους τα αποστείλουν ταχυδρομικά)
    2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου
    3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
    4. Μία (1) φωτογραφία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση (σφραγίδα ταχυδρομείου έως 15-11-2019):

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αγίου Σπυρίδωνος 12243, Αιγάλεω, Αθήνα

Υπόψιν κας Ι. Φλώρου