Χανιώτης Δημήτριος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής - Πρόεδρος Τμήματος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dchaniotis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

κιν.: 6973049444,  τηλ/FAX: 210 4324924

Διεύθυνση Γραφείου

Κ4-102

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα και Τρίτη 13:00-15:00, Τετάρτη 10:00-12:00

Ο Δημήτριος Χανιώτης γεννήθηκε στον Πειραιά, είναι αριστούχος απόφοιτος και αριστούχος διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει βραβευθεί κατά την διάρκεια των σπουδών του για τις άριστες επιδόσεις του καθώς και με έπαινο αριστείας ως πτυχιούχος. Διετέλεσε υπότροφος του ΙΚΥ κατόπιν εξετάσεων για διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα και εργάστηκε στο Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής καθώς και στην Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Παν. Αθηνών, όπου εκπαιδεύτηκε στην Παθολογία & Καρδιολογία και συμμετείχε σε κλινικές μελέτες της  Μονάδας Προληπτικής Ιατρικής. Είναι  Καρδιολόγος, κάτοχος του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας και διακεκριμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (FESC).  Έχει πτυχίο ειδίκευσης Ιατρού Υγιειονολόγου στη Δημόσια Υγεία (MSc) από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας καθώς και πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών ειδικότητας πτυχιούχου Ιατρικής. Έχει πιστοποιημένη μεταπτυχιακή εκπαίδευση (ΕΚΠΑ) στη «Μεθοδολογία και Οργάνωση της Ιατρικής Έρευνας με χρήση Η/Υ, Αρχές Στατιστικής και Επιδημιολογίας με χρήση στατιστικού λογισμικού (SPSS)» καθώς και κατάρτιση στην «Πληροφορική και Οργάνωση Εργασίας» και πιστοποίηση εκμάθησης λογισμικών H/Y στα πλαίσια «Αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας & των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Διετέλεσε εκλεγμένος ερευνητής του τομέα Κλινικής Έρευνας Καρδιάς και Αγγείων στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) όπου μέχρι και σήμερα έχει επιστημονική συνεργασία και επίσης  εξελέγη Διευθυντής του Εργαστηρίου «Ανατομίας – Παθολογικής Ανατομίας και Φυσιολογίας – Διατροφής» του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής (ΦΕΚ 354/Υ.Ο.Δ.Δ/10-6-2019).  Είναι βραβευμένος συνεργάτης και σύμβουλος Αγωγής Υγείας του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας σε θέματα Πρόληψης Καρδιαγγειακών νοσημάτων και Διατροφικής Αγωγής. Υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό ως Σημαιοφόρος Αξιωματικός Ιατρός και Διευθυντής Υγειονομικού σε Πολεμικό Πλοίο καθώς και στην Καρδιολογική Κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών με άριστες συστάσεις για το έργο του και τις επιδόσεις του. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στην ανώτατη εκπαίδευση και σε  πολλές θέσεις ευθύνης περνώντας με επιτυχία όλες τις αξιολογικές διαδικασίες  μέχρι και σήμερα ως τακτικός Καθηγητής πρώτης βαθμίδας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Διδάσκει σε  Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής καθώς και της Ιατρικής Σχολής και έχει αναλάβει την εκπόνηση και επίβλεψη διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης και ακαδημαϊκός σύμβουλος στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα (εποπτεία – αξιολόγηση) του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).  Επίσης διατέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΣΠΑ για την οργάνωση και εποπτεία Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών της ΣΕΥΠ, ακαδημαϊκός υπεύθυνος Προγράμματος ERASMUS, μέλος κύριας ομάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης ως Ιατρός Επικεφαλής Ομάδας Πρώτων Βοηθειών και  Επιστημονικά Υπεύθυνος στην  Εποπτεία και υλοποίηση του Προγράμματος Εμβολιασμού κατά της ηπατίτιδας Β των φοιτητών της ΣΕΥΠ. Έχει πλούσια συμμετοχή σε Ερευνητικά πρωτόκολλα ως κύριος ερευνητής, επιστημονικά υπεύθυνος  στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ», συγγραφή ιατρικών βιβλίων αλλά και επιμέλεια επιστημονικών  βιβλίων (ελληνικών και ξενόγλωσσων) για την ανώτατη εκπαίδευση εγκεκριμένα από το «Εύδοξος» που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια.  Έχει πιστοποιημένη μετεκπαιδευτική δραστηριότητα με συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και είναι ενεργό μέλος  πολλών Επιστημονικών  Εταιρειών καθώς και επιστημονικών ομάδων εργασίας στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο. Έχει ευρεία κοινωνική δράση και ιατρική προσφορά σε ομάδες μαθητικών πληθυσμών και ατόμων Τρίτης ηλικίας σε αστικές και αγροτικές περιοχές με προγράμματα παρέμβασης στην Πρόληψη Καρδιαγγειακών νοσημάτων και Διατροφικής αγωγής.