Μπρατάκου Σπυριδούλα

qode interactive strata

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)​

ΕΤΕ

Η Μπρατάκου Σπυριδούλα είναι Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών. Είναι απόφοιτος των τμημάτων Ωκεανογραφίας & Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Παν. Αιγαίου), Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας (ΠΑ.Δ.Α.) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Χημεία & Τεχνολογία Περιβάλλοντος (Ε.Κ.Π.Α). Διδάκτορας στην Αναλυτική Χημεία (Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.) με τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα πεδία περιβαλλοντικής, χημικής και βιολογικής ανάλυσης καθώς και στην ανάπτυξη βιοαισθητήρων για ανίχνευση τοξικών ουσιών σε τρόφιμα, ύδατα και περιβάλλον. Το έργο της περιλαμβάνει συμμετοχή σε δημοσιεύσεις διεθνών περιοδικών και σε κεφάλαια επιστημονικών βιβλίωνBRATAKOU _CV