Παπαβασιλείου Περικλής

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρος Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

ppapavasileiou@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5636

Ο Περικλής Παπαβασιλείου είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικείμενο την Ιατρική Απεικόνιση. Είναι Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας (Tμήμα Ακτινολογίας Ακτνοθεραπείας, ΤΕΙ Αθήνας, 1994. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού  τίτλου (MSc) στην Ιατρική Απεικόνιση (Department of BioMedical Physics and BioEngineering, University of Aberdeen, 1996) και  διδακτορικού στην Ιατρική Απεικόνιση (Τίτλος Διατριβής «Image Registration Techniques in Radionuclide Therapy Dosimetry”, Department of Medical Physics, Institute of Cancer Research, Sutton, England, 2003). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν τα πρωτόκολλα ελέγχου ποιότητας ακτινοδιαγνωστικών και ακτινοθεραπευτικών συστημάτων, τις σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας, και την εφαρμογή της ψηφιακής απεικόνισης στην ακτινοδιάγνωση και την ακτινοθεραπεία.