Σφύρη Ελένη

qode interactive strata

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Υποψήφια Διδάκτορας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

elsfiri@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

K5.001

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: Επιδημιολογική μελέτη των δερματολογικών νοσημάτων σε αθλητές της κολύμβησης

Επιβλέπων: Ευστάθιος Ράλλης

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: Βασιλική Κεφαλά, Ευστάθιος Ράλλης,  Ευσταθία Παπαγεωργίου

Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης: 9/11.06.2019

________________________________________________________________________________

Title: Epidemiological study of dermatological diseases in swimmers

Supervisor: Ευστάθιος Ράλλης

Advisory Committee Members: Kefala Vasiliki, Rallis Efstathios, Papageorgiou Efstathia,

Subject approval: 9/11.06.2019

-Περιγραφή Διδακτορικής Διατριβής

-Βιογραφικό Σημείωμα

-Short CV

-Σύντομο Bιογραφικό Σημείωμα