Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος – Νικόλαος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρος Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

kns@uniwa.gr

Έτος γεννήσεως, 1956.

Στρατιωτική θητεία: 1984 – 1986, ως γραφέας Οδοντίατρος.

Πτυχία: Πτυχίο Τεχνολόγου Οδοντοτεχνικής από το Κέντρο Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.), κατά το έτος 1978. Ισοτιμία του πτυχίου αυτού με το πτυχίο του Τ.Ε.Ι., το έτος 1990. Πτυχίο Οδοντιατρικής, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στα Οδοντιατρικά Βιοϋλικά, του ΕΚΠΑ, το έτος 2001. Διδακτορική Διατριβή, το έτος 2006 από το ίδιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Εργασιακή και διδακτική εμπειρία: Ελεύθερος επαγγελματίας, οδοντίατρος (1987 – 1996). Από το έτος 1978 έως το έτος 2010 εργάσθηκε στο ΤΕΙ Αθήνας, σε θέση οι οποίες αντιστοιχούν στην θέση του Καθηγητού Εφαρμογών. Από το έτος 2010 εργάσθηκε στο ΤΕΙ Αθήνας, ως Επίκουρος Καθηγητής. Σήμερα, εξακολουθεί να εργάζεται σε θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.). Έχει εργασθεί ως εκπαιδευτικός, σε όλα τα αντικείμενα της Οδοντικής Τεχνολογίας  αλλά πολύ περισσότερο στην Ακίνητη Προσθετική (έχει λάβει Πιστοποιητικό Αντικατάστασης Εξειδίκευσης στην Ακίνητη Προσθετική, από το ΤΕΙ Αθήνας). Δημιούργησε και οργάνωσε τα μαθήματα και τα εργαστήρια της Οδοντιατρικής Κεραμικής Ι και ΙΙ, τα οποία διδάσκει έως σήμερα.

Διοικητικό έργο: Έχει διατελέσει Υπεύθυνος, και αναπληρωτής Υπεύθυνου, του Α΄ Τομέα μαθημάτων της Σχολής Τεχνολόγων Οδοντοτεχνικής του Τ.Ε.Ι. Αθηνών και ως υπεύθυνος ή μέλος διαφόρων επιτροπών του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα: Συμμετοχή στο ερευνητικό CATIPRO του Ε.Κ.Π.Α.

Εκπαιδευτικός Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων: ¨Έχει διατελέσει και διατελεί ως Εκπαιδευτικός του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών από το έτος ιδρύσεώς του (2006-07) έως σήμερα, στα μαθήματα «Οδοντική Τεχνολογία» και «Οδοντιατρικά Κεραμικά».

Έχει διατελέσει Επιβλέπων σε δύο μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες σπουδαστών του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Συγγραφικό έργο: Έχει συγγράψει δύο εκπαιδευτικά συγγράμματα, για τα μαθήματα της Οδοντιατρικής Κεραμικής Ι και ΙΙ : «Εκπαιδευτική Εργαστηριακή Μεταλλο-κεραμική» και «Εκπαιδευτική Εργαστηριακή Οδοντιατρική Κεραμική ΙΙ». 

Δημοσιεύσεις: Έχει δέκα δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και ξένα περιοδικά, εκ των οποίων οι επτά είναι ερευνητικές και οι τρείς είναι βιβλιογραφικές.

Ανακοινώσεις: Έχει δώδεκα συμμετοχές (σε Πανελλήνια Οδοντιατρικά Συνέδρια και συνέδρια διαφόρων επιστημονικών εταιριών).

Μέλος Επιστημονικών Συλλόγων: Εταιρεία Οδοντικής Προσθετικής Ελλάδος.

Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Βιοϋλικών.

Δωρεές προς το ΤΕΙ:

Δωρεά, η οποία έγινε στην μνήμη του πατέρα μου Παπαγεωργίου – Σπυροπούλου Δημητρίου, το έτος 1992, προς την Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Αθηνών και αποτελείται από 82 τόμους σπάνιων και μουσειακών πλέον Οδοντιατρικών Περιοδικών, Ελληνικών και Ξένων (The Journal of Prosthetic Dentistry από το 1958 έως το 1987, Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά, από το 1947 έως και το 1990, κ.ά.). Οι τόμοι καλύπτουν μία περίοδο Διεθνών και Ελληνικών δημοσιεύσεων στον τομέα της Οδοντιατρικής, πλέον των 40 ετών.