Σταματοπούλου Ελένη

qode interactive strata
Υποψήφιοι Διδάκτορες

Υποψήφια Διδάκτορας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

estamatopoulou@uniwa.gr

Τίτλος εκπονούμενης διατριβής: Διαχείριση ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)

Επιβλέπων: Δημήτριος Χανιώτης,

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: Ευσταθία Παπαγεωργίου, Δημήτριος Χανιώτης, Φραγκίσκος Χανιώτης

Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης: 8/30.04.2020

______________________________________________________________________________________________________

Title: Management of patients with chronic respiratory diseases within the framework of the Primary health care (PHC)

Supervisor: Chaniotis, Dimitrios,

Advisory Committee Members: Papageorgiou Efstathia, Chaniotis, Dimitrios, Chaniotis Fragiskos

Subject approval: 8/30.04.2020

–Abstract

–Περιγραφή της Διατριβής

–Short CV

–Short CV (Stamatopoulou Eleni)

–full CV