Ανακοίνωση μαθήματος “Πληροφορική Βιοϊατρικών Επιστημών” – Διαχωρισμός σε τμήματα