Φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες

«Οι φοιτητές με Αναπηρία ή/και με ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, εφόσον προβλέπεται ειδικού τύπου εξέταση από την κείμενη νομοθεσία, οφείλουν να ενημερώσουν, από 2-2-2022 έως και 6-2-2022, τον υπεύθυνο καθηγητή του μαθήματος που προτίθενται να εξεταστούν, με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω eclass.»

Ρυθμίσεις για τις εξετάσεις

 
...
Περισσότερα