Φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες

«Οι φοιτητές με Αναπηρία ή/και με ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, εφόσον προβλέπεται ειδικού τύπου εξέταση από την κείμενη νομοθεσία, οφείλουν να ενημερώσουν, από 2-2-2022 έως και 6-2-2022, τον υπεύθυνο καθηγητή του μαθήματος που προτίθενται να εξεταστούν, με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω e-class.» https://prosvasi.uniwa.gr/rythmiseis-gia-tis-exetaseis/   ...