Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
80121-80122 Πλαστική Χειρουργική και Αθλητική Δραστηριότητα ΜΕΥ 3 5 Τερτίπη Νίκη
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
8011 Εναλλακτικές Θεραπείες ΜΕΥ 3 5 Κίντζιου Ελένη
8021 Αξιολόγηση Ασφάλειας Καλλυντικών Προϊόντων ΜΕΥ 3 5  
8031 Βιοηθική ΜΕΥ 3 5  
8041 Ασφάλεια Laser ΜΕΥ 3 5  
8051 Γήρανση – Μακροζωία ΜΕΥ 3 3  
8061 Υγιεινή και Επιδημιολογία ΜΕΥ 3 5  
8071 Δερματολογία και Αισθητική σε Ειδικούς Πληθυσμούς ΜΕΥ 3 5 Κεφαλά Βασιλική, Ράλλης Ευστάθιος
8081 Συσκευασία Καλλυντικών Προϊόντων ΜΕ 3 5  
8091 Φυσικά και Βιολογικά Καλλυντικά ΜΕΥ 3 5 Παπαγεωργίου Σπύρος
80101-80102 Αισθητική Γυμναστική ΜΕΥ 3 5 Σφύρη Ελένη
80111 Αισθητική και Δερματοκοσμητολογία στους Ογκολογικούς Ασθενείς ΜΕΥ 3 5 Βαρβαρέσου Αθανασία
80131 Δερματικές εφαρμογές Lasers ΜΕ 3 5 Ράλλης Ευστάθιος
80141 Πτυχιακή Εργασία ΜΕ 10  
80151 Πρακτική Άσκηση ΜΕ 10