Γήρανση – Μακροζωία

Κωδικός Μαθήματος:

8051

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Χανιώτης Δημήτριος

Γήρανση – Μακροζωία 8051

Περίγραμμα

Το μάθημα παρέχει γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν το βιολογικό υπόστρωμα της γήρανσης & της μακροζωίας αλλά και την προστασία της τρίτης ηλικίας. Εξετάζονται οι παράμετροι και οι προϋποθέσεις διαμόρφωσης ενός ατομικού, οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος που διασφαλίζει συνθήκες ενεργού και υγιούς γήρανσης. Σκοπός του μαθήματος είναι: η εκπαίδευση των φοιτητών στην κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών και παραμέτρων της γήρανσης, η αναγνώριση της πορείας της φυσιολογικής γήρανσης, η ευζωία και μακροζωία, η εμφάνιση γηριατρικών συνδρόμων με τα συνοδά νοσηρά συμπτώματα καθώς και ο τρόπος διαχείρισης και αντιμετώπισής τους. Το μάθημα έχει ως στόχο να καταστήσει τον φοιτητή ικανό να συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες και το ρόλο του στην διαμόρφωση ενός υγιούς περιβάλλοντος και τρόπου ζωής γήρανσης και μακροζωίας, στην προστασία και υποστήριξη των ατόμων τρίτης ηλικίας με έμφαση στην αυτοφροντίδα, στη  διατήρηση της ανεξαρτησίας, στον εθελοντισμό, στην υιοθέτηση δραστηριοτήτων και συμπεριφορών που βοηθούν τα άτομα να παραμείνουν σωματικά και ψυχικά υγιή, στην ενίσχυση της λειτουργικότητας του οικογενειακού περιβάλλοντος, στην ενημέρωση και διασύνδεσή τους με τις διαθέσιμες –θεσμικές ή άτυπες- υπηρεσίες στήριξης.