Μέλη Γενικής Συνέλευσης Τμήματος

Γενική Συνέλευση Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών
α/α Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Τομέας
1. Πρόεδρος: Χανιώτης Δημήτριος Καθηγητής Ιατρικών Εργαστηρίων
2. Αν. Πρόεδρος Χανιώτης Φραγκίσκος Καθηγητής Ιατρικών Εργαστηρίων
3. Διευθυντές: Βαρβαρέσου Αθανασία Καθηγήτρια Αισθητικής και Κοσμητολογίας
4. Λαβδάς Ελευθέριος Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας
5. Θαλασσινός Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικών Εργαστηρίων
6. Γαλιατσάτος Αριστείδης Αναπληρωτής Καθηγητής Οδοντικής Τεχνολογίας
7. Πλακίτση Αθηνά Επίκουρη Καθηγήτρια Οπτικής & Οπτομετρίας
  Μέλη:
8.   Κίντζιου Ελένη Καθηγήτρια Αισθητικής και Κοσμητολογίας
9.   Κεφαλά Βασιλική Καθηγήτρια
10.   Σιανούδης Ιωάννης Καθηγητής
11.   Γκρεκ Ιωάννα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
12.   Ράλλης Ευστάθιος Επίκουρος Καθηγητής
13.   Παπαγεωργίου Σπυρίδων Λέκτορας
14. Κοσμήτορας Γώγου Λήδα Καθηγήτρια Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας
15.   Κεχαγιάς Δημήτριος Καθηγητής
16.   Μπάκας Αθανάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής
17.   Παππάς Ευάγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής
18.   Παπαβασιλείου Περικλής Επίκουρος Καθηγητής
19.   Ανθούλη Φραγκίσκη Καθηγήτρια Ιατρικών Εργαστηρίων
20.   Χανιώτης Φραγκίσκος Καθηγητής
21.   Κριεμπάρδης Αναστάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής
22. Αντιπρύτανης Παπαγεωργίου Ευσταθία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
23.   Φούντζουλα Χριστίνα Επίκουρη Καθηγήτρια
24.   Καρκαλούσος Πέτρος Επίκουρος Καθηγητής
25.   Νίνος Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής
26.   Βογιατζάκη Χρυσάνθη Λέκτορας
27.   Γιαννουλάκη Ελένη Λέκτορας
28.   Γιαννικάκης Σταύρος Καθηγητής Οδοντικής Τεχνολογίας
29.   Προμπονάς Αντώνιος Καθηγητής
30.   Τσόλκα Παναγιώτα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
31.   Θεοχαρόπουλος Αντώνιος Επίκουρος Καθηγητής
32.   Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος–Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής
33.   Σεμπέπου Ιωάννα Λέκτορας
34.   Δρακόπουλος Παναγιώτης Καθηγητής Οπτικής και Οπτομετρίας
35.   Πατέρας Ευάγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής
36.   Χανδρινός Αριστείδης Επίκουρος Καθηγητής
37.   Καραμπάτσας Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητή
38.   Νίνος Γεώργιος Λέκτορας
39. Εκπρόσωπος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού [Ε.ΔΙ.Π.] Σοπίδου Βαρβάρα   Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων
40. Εκπρόσωπος Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού [Ε.ΤΕ.Π.] Απλακίδη Χαρίκλεια   Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων