Μέλη Γενικής Συνέλευσης Τμήματος

Γενική Συνέλευση Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών

α/α

Ιδιότητα

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Τομέας

1.

Πρόεδρος:

Χανιώτης Δημήτριος

Καθηγητής

Ιατρικών Εργαστηρίων

2.

Αν. Πρόεδρος

 

 

 

3.

Διευθυντές:

Βαρβαρέσου Αθανασία

Καθηγήτρια

Αισθητικής και Κοσμητολογίας

4.

Λαβδάς Ελευθέριος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας

5.

Φούντζουλα Χριστίνα

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ιατρικών Εργαστηρίων

6.

Γαλιατσάτος Αριστείδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Οδοντικής Τεχνολογίας

7.

Πλακίτση Αθηνά

Επίκουρη Καθηγήτρια

Οπτικής & Οπτομετρίας

 

Μέλη:

8.

 

Κίντζιου Ελένη

Καθηγήτρια

Αισθητικής και Κοσμητολογίας

9.

 

Σιανούδης Ιωάννης

Καθηγητής

10.

 

Γκρεκ Ιωάννα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

11.

 

Ράλλης Ευστάθιος

Επίκουρος Καθηγητής

12.

 

Παπαγεωργίου Σπυρίδων

Λέκτορας

13.

Κοσμήτορας

Γώγου Λήδα

Καθηγήτρια

Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας

14.

 

Κεχαγιάς Δημήτριος

Καθηγητής

15.

 

Μπάκας Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

16.

 

Παππάς Ευάγγελος

Αναπληρωτής Καθηγητής

17.

 

Παπαβασιλείου Περικλής

Επίκουρος Καθηγητής

18.

 

Ανθούλη Φραγκίσκη

Καθηγήτρια

Ιατρικών Εργαστηρίων

19.

 

Χανιώτης Φραγκίσκος

Καθηγητής

20.

 

Κριεμπάρδης Αναστάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

21.

Αντιπρύτανης

Παπαγεωργίου Ευσταθία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

22.

 

Θαλασσινός Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής

23.

 

Καρκαλούσος Πέτρος

Επίκουρος Καθηγητής

24.

 

Νίνος Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής

25.

 

Βογιατζάκη Χρυσάνθη

Λέκτορας

26.

 

Γιαννουλάκη Ελένη

Λέκτορας

27.

 

Γιαννικάκης Στάυρος

Καθηγητής

Οδοντικής Τεχνολογίας

28.

 

Προμπονάς Αντώνιος

Καθηγητής

29.

 

Τσόλκα Παναγιώτα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια