Μέλη Γενικής Συνέλευσης Τμήματος

Γενική Συνέλευση Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών
α/α Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Τομέας
1. Πρόεδρος: Χανιώτης Δημήτριος Καθηγητής Ιατρικών Εργαστηρίων
2. Αν. Πρόεδρος Προμπονάς Αντώνιος Καθηγητής Οδοντικής Τεχνολογίας
3. Διευθυντές: Κεφαλά Βασιλική Καθηγήτρια Αισθητικής και Κοσμητολογίας
4. Παππάς Ευάγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας
5. Φούντζουλα Χριστίνα Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικών Εργαστηρίων
6. Προμπονάς Αντώνιος Καθηγητής Οδοντικής Τεχνολογίας
7. Πατέρας Ευάγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής Οπτικής & Οπτομετρίας
  Μέλη:
8.   Κίντζιου Ελένη Καθηγήτρια Αισθητικής και Κοσμητολογίας
9.   Κεφαλά Βασιλική Καθηγήτρια
10.   Σιανούδης Ιωάννης Καθηγητής
11.   Γκρεκ Ιωάννα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
12.   Ράλλης Ευστάθιος Επίκουρος Καθηγητής
13.   Παπαγεωργίου Σπυρίδων Λέκτορας
14. Κοσμήτορας Γώγου Λήδα Καθηγήτρια Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας
15.   Κεχαγιάς Δημήτριος Καθηγητής
16.   Μπάκας Αθανάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής
17.   Παππάς Ευάγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής
18.   Παπαβασιλείου Περικλής Επίκουρος Καθηγητής
19.   Ανθούλη Φραγκίσκη Καθηγήτρια Ιατρικών Εργαστηρίων
20.   Χανιώτης Φραγκίσκος Καθηγητής
21.   Κριεμπάρδης Αναστάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής
22. Αντιπρύτανης Παπαγεωργίου Ευσταθία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
23.   Φούντζουλα Χριστίνα Επίκουρη Καθηγήτρια
24.   Καρκαλούσος Πέτρος Επίκουρος Καθηγητής
25.   Νίνος Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής
26.   Βογιατζάκη Χρυσάνθη Λέκτορας
27.   Γιαννουλάκη Ελένη Λέκτορας
28.   Γιαννικάκης Σταύρος Καθηγητής Οδοντικής Τεχνολογίας
29.   Προμπονάς Αντώνιος Καθηγητής
30.   Τσόλκα Παναγιώτα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
31.   Θεοχαρόπουλος Αντώνιος Επίκουρος Καθηγητής
32.   Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος–Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής
33.   Σεμπέπου Ιωάννα Λέκτορας
34.   Δρακόπουλος Παναγιώτης Καθηγητής Οπτικής και Οπτομετρίας
35.   Πατέρας Ευάγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής
36.   Χανδρινός Αριστείδης Επίκουρος Καθηγητής
37.   Καραμπάτσας Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητή
38.   Νίνος Γεώργιος Λέκτορας
39. Εκπρόσωπος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού [Ε.ΔΙ.Π.] Σοπίδου Βαρβάρα   Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων
40. Εκπρόσωπος Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού [Ε.ΤΕ.Π.] Απλακίδη Χαρίκλεια   Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων