Μέλη Συνέλευσης Τμήματος

Γενική Συνέλευση Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών
α/α Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Τομέας
1. Πρόεδρος: Χανιώτης Δημήτριος Καθηγητής Ιατρικών Εργαστηρίων
2. Αν. Πρόεδρος Προμπονάς Αντώνιος Καθηγητής Οδοντικής Τεχνολογίας
3. Διευθυντές Τομέων: Ράλλης Ευστάθιος Αναπληρωτής Καθηγητής Αισθητικής & Κοσμητολογίας
4. Μπαλαφούτα Μυρσίνη Επίκουρη Καθηγήτρια Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας
5. Νίνος Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικών Εργαστηρίων
6. Προμπονάς Αντώνιος Καθηγητής Οδοντικής Τεχνολογίας
7. Πατέρας Ευάγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής Οπτικής & Οπτομετρίας
  Μέλη με ποσόστωση:
    Βαρβαρέσου Αθανασία Καθηγήτρια Αισθητικής & Κοσμητολογίας
  Κοσμήτορας Κεφαλά Βασιλική Γκρεκ Ιωάννα Καθηγήτρια
    Γκρεκ Ιωάννα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
    Παπαγεωργίου Σπυρίδων Επίκουρος Καθηγητής
    Παπαδόπουλος Απόστολος Λέκτορας
    Κεχαγιάς Δημήτριος Καθηγητής Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας
    Λαβδάς Ελευθέριος Αναπληρωτής Καθηγητής
    Μπάκας Αθανάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής
    Οικονόμου Γεωργία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
    Παπαβασιλείου Περικλής Επίκουρος Καθηγητής
    Ανθούλη Φραγκίσκη Καθηγήτρια Ιατρικών Εργαστηρίων
    Βενετίκου Μαρία Καθηγήτρια
    Κριεμπάρδης Αναστάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής
    Μπελούκας Απόστολος Αναπληρωτής Καθηγητής
    Φούντζουλα Χριστίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
    Βογιατζάκη Χρύσα Επίκουρη Καθηγήτρια
    Θαλασσινός Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής
    Παπαγιώργης Πέτρος Λέκτορας
    Τράπαλη Μαρία Λέκτορας
    Γιαννικάκης Σταύρος Καθηγητής Οδοντικής Τεχνολογίας
    Βέργος Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής
    Γαλιατσάτος Αριστείδης Επίκουρος Καθηγητής
    Θεοχαρόπουλος Αντώνιος Επίκουρος Καθηγητής
    Ιωαννίδου Αλεξάνδρα Λέκτορας
    Κοσμά Ελένη Λέκτορας
    Δρακόπουλος Παναγιώτης Καθηγητής Οπτικής & Οπτομετρίας
    Πλακίτση Αθηνά Επίκουρη Καθηγήτρια
    Κωνσταντακοπούλου Ευγενία Επίκουρη Καθηγήτρια
    Χανδρινός Αριστείδης Επίκουρος Καθηγητής
    Νίνος Γεώργιος Λέκτορας
  Εκπρόσωπος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού [Ε.ΔΙ.Π.] Γιαλελής Θεμιστοκλής   Τομέας Οπτικής & Οπτομετρίας
  Εκπρόσωπος Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού [Ε.ΤΕ.Π.] Απλακίδη Χαρίκλεια   Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων