Διευθυντές Τομέων Τμήματος

Διευθύντρια Τομέα Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Βαρβαρέσου Αθανασία
Καθηγήτρια

Διευθύντρια Τομέα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας
Πηλακούτα Μυροφόρα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διευθυντής Τομέα Ιατρικών Εργαστηρίων
Κωνσταντίνος Νίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Διευθυντής Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας
Γαλιατσάτος Αριστείδης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Διευθυντής Τομέα Οπτικής και Οπτομετρίας
Ευάγγελος Πατέρας
Καθηγητής