Διευθυντές Τομέων Τμήματος

Διευθυντής Τομέα Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Ευστάθιος Ράλλης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Διευθύντρια Τομέα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας
Μυρσίνη Μπαλαφούτα
Επίκουρη Καθηγήτρια

Διευθυντής Τομέα Ιατρικών Εργαστηρίων
Κωνσταντίνος Νίνος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Διευθυντής Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας
Αντώνιος Προμπονάς
Καθηγητής

Διευθυντής Τομέα Οπτικής και Οπτομετρίας
Ευάγγελος Πατέρας
Αναπληρωτής Καθηγητής