Διευθυντές Τομέων Τμήματος

Διευθύντρια Τομέα Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Κεφαλά Βασιλική
Καθηγήτρια

Διευθυντής Τομέα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας
Παππάς Ευάγγελος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Διευθύντρια Τομέα Ιατρικών Εργαστηρίων
Φούντζουλα Χριστίνα
Επίκουρη Καθηγήτρια

Διευθυντής Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας
Προμπονάς Αντώνιος
Καθηγητής

Διευθυντής Τομέα Οπτικής και Οπτομετρίας
Πατέρας Ευάγγελος
Αναπληρωτής Καθηγητής