Κριεμπάρδης Αναστάσιος

Τρέχουσα θέση:

Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο την “Εργαστηριακή Αιματολογία – Παθοφυσιολογία Διατήρησης Ερυθροκυττάρου και Αιμοδοσία” [ΦΕΚ 2008/09-08-2023] στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία-HemQcR του Τομέα Ιατρικών Εργαστηρίων [ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 578/11-07-2022].

Σύντομο Ιστορικό:

Ο κ. Κριεμπάρδης Γ. Αναστάσιος εκλέχτηκε, αρχικά [2010] στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών/Λέκτορα στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος [ΤΕΙ] Αθήνας και εξελίχθηκε [2014] στη Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή [ΦΕΚ 1359/10-10-2014]. Με το ΦΕΚ 2248/15-06-18 κατέχει οργανική θέση στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχει μετεκπαιδευτεί σε Τομείς Αιμοδοσίας και Ανοσοαιματολογίας [2001-2002], στις σύγχρονες εργαστηριακές τεχνικές διερεύνησης νοσημάτων του αίματος και στον εργαστηριακό έλεγχο των διαταραχών της αιμόστασης [2007], στη στρατηγική διοίκηση [2006] και στη Νευροφυσιολογία της μάθησης [2016, 2017]. Τα Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια αφορούν την Ακαδημία Αιμοδοσίας [2010], την Πανελλήνια Ένωση Βιοπαθολογίας [2010] και το Ινστιτούτο Εισαγωγικής Εκπαίδευσης [2002]. Με απόφαση του Πρύτανη του ΤΕΙ Αθήνας μεταφέρθηκε στην Αιμοδοσία του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας για την οργάνωση και λειτουργία των Εργαστηρίων Αιματολογίας και Αιμοδοσίας [2016]. Διετέλεσε υπεύθυνος Τμήματος διακίνησης αίματος και παραγώγων και του Τμήματος ποιοτικού ελέγχου στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας [2008-2010]. Υπηρέτησε ως υπεύθυνος παραλαβής και αποστολής αίματος και παραγώγων του που προορίζονται για κλασματοποίηση στο Εθνικό Κέντρο Παρασκευής Παραγώγων Αίματος, “Ηλίας Πολίτης” [2001-2008]. Έχει διδάξει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΕ 18 Ειδικότητας Ιατρικών Εργαστηρίων, στο 1ο ΤΕΕ Άργους [2000-2001] και στο 2ο ΤΕΕ Λουτρακίου [1999-2000]. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων εκπλήρωσε τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του [1998-1999].

Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές:

 • Διδακτορικό Δίπλωμα [αναγόρευση: 09-12-2008], Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας. Τίτλος: “Κυτταροβιολογική Μελέτη Μεταγγιζόμενων Ερυθροκυττάρων σε Συνθήκες Αποθήκευσης”, [Άριστα].
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης [αποφοίτηση: 29-11-2005], “Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική”, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, [Λίαν Καλώς, 7,30].
 • Υγιεινολόγος [αποφοίτηση: 14-02-05], Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής, [Λίαν Καλώς, 7,07]. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δημόσιας Υγιεινής [6922/Κ25/26-05-05].
 • Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων [αποφοίτηση: 05-10-1998], Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, [Λίαν Καλώς, 7,70].

Επαγγελματικό και Εκπαιδευτικό Έργο:

 • Συνολική επαγγελματική προϋπηρεσία δέκα (10) χρόνια και οκτώ (8) μήνες ως Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων στο Εθνικό Κέντρο Παρασκευής Παραγώγων Αίματος, “Ηλίας Πολίτης”, και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.
 • Σε προπτυχιακό επίπεδο διδάσκει από το 2010 έως και σήμερα το γνωστικό αντικείμενο της Εργαστηριακής Αιματολογίας και Αιμοδοσίας. Από το 2015 έως και σήμερα διδάσκει τα αντικείμενα της Παθοφυσιολογίας του Ερυθροκυττάρου, Μεταγγισιοθεραπείας και Πρωτεομικής και της Σύγχρονης Διαγνωστικής στην Αιματολογία στο ΠΜΣ “Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση” στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Επίσης, διδάσκει στα ΠΜΣ “Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practice”, “Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα – Ανδρικός και Γυναικείος Παράγοντας”, “Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων”, “Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία”, “Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων”, “Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ποιοτικός Έλεγχος και Ασφάλεια Νέων Καλλυντικών Προϊόντων”, “Εφαρμοσμένη Νευροανατομία & Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική”, “Προηγμένη Μαιευτική Φροντίδα”, “Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία – Φροντίδα”, “Νευρολογικά νοσήματα – Σύγχρονη πρακτική βασιζόμενη σε ενδείξεις”, “Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική” κ.α.
 • Διδάσκει σε προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής “Αιμοληψία – επιπλοκές και αντιπηκτικά, “Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια και αυξητικοί παράγοντες: Αναγεννητικές ιδιότητες και κλινικές εφαρμογές”, “Στατιστική ανάλυση μέσω SPSS και μεθοδολογία ερευνητικής εργασίας στις Επιστήμες Υγείας”, “Διαπολιτισμική εκπαίδευση – δημιουργική μάθηση και νέες τεχνολογίες”, “Εκπαίδευση και πιστοποίηση επαγγελματιών υγείας στην ποιότητα φροντίδας υγείας με εξειδίκευση στην κλινική διακυβέρνηση”, “Αποκατάσταση αισθητικών προβλημάτων με αυτόλογη και ετερόλογη μεσοθεραπεία”.

Συγγραφικό και Ερευνητικό Έργο:

 • Είναι συγγραφέας σε εβδομήντα εννέα [79] εργασίες με το σύστημα κριτών σε διεθνή έγκριτα περιοδικά με σημαντικό δείκτη απήχησης [μέσος όρος δείκτη απήχησης/άρθρο 4,896 και συνολικός δείκτης απήχησης 362,281], δύο [2] μονογραφιών και ενός [1] βιβλίου. Έχει τέσσερις [4] συμμετοχές σε βιβλία και έχει επιμεληθεί ή/και μεταφράσει εφτά [7] βιβλία. Έχει συμμετάσχει με προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις σε σημαντικό αριθμό Διεθνών και Εθνικών Συνεδρίων. Διαθέτει πενήντα έξι [56] εργασίες σε Διεθνή συνέδρια με κριτές και εκατό δεκαοκτώ [118] σε Εθνικά συνέδρια με κριτές. Το δημοσιευμένο έργο συγκεντρώνει 2.443 αναφορές με συνέπεια ο δείκτης h-index να ισούται με 23, και ο δείκτης i10-index με 40. Το ερευνητικό έργο είναι βραβευμένο δεκατέσσερις [14] φορές τόσο για την Διεθνή [International Society of Blood Transfusion] όσο και την Εθνική [Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας και Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία] παρουσίαση του. Έχει διατελέσει [2012-2015] Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Αρχιμήδης ΙΙΙ, “Κυτταροβιολογική μελέτη των ερυθροκυττάρων ασθενών που υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση” και έχει συμμετάσχει πολλά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.
 • Ήταν προσκεκλημένος ομιλητής ή/και Πρόεδρος/Συντονιστής επιστημονικών τραπεζιών σε τριάντα δύο [32] Συνέδρια, Σεμινάρια ή/και Ημερίδες. Έχει επιβλέψει, με την ιδιότητα του επιβλέποντα καθηγητή, μία [1] διδακτορική διατριβή που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς με τίτλο “Διαταραχές αιμόστασης στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια: Γενεσιουργοί παράγοντες και κλινικές συσχετίσεις”. Επιβλέπει, με την ιδιότητα του επιβλέποντα καθηγητή, τρεις [3] διδακτορικές διατριβές, συμμετέχει σε τέσσερις [4] Τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών και έχει συμμετάσχει σε πέντε [5] εφταμελής εξεταστικές επιτροπές διατριβών [ολοκληρωμένες]. Έχει επιβλέψει τριάντα τέσσερις [34] μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και είχε συμμετοχή ως μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής σε τριάντα εννέα [39]. Σε προπτυχιακό επίπεδο έχει επιβλέψει εξήντα πέντε [65] διπλωματικές/πτυχιακές εργασίες.

Διεθνείς Διακρίσεις:

 • Associate Editor, Hematology & Transfusion International Journal; Guest Editor, International Journal of Molecular Science; Editorial board member, Blood Transfusion & Disorders; Frontiers in Medicine – Hematology; Hematology and Blood Disorders; Integrative Clinical and Practical Hematology; International Journal of Hematology Research; Journal of Hematology and Oncology Forecast; The Open Hematology Journal; World Journal of Hematology etc.
 • Reviewer, Antioxidants; Blood Transfusion; BMC Pregnancy and Childbirth; Cell Communication and Signaling; Cellular Physiology and Biochemistry; International Journal of Biomedical Laboratory Science; International Journal of Cell Biology; International Journal of Fertility and Sterility; Journal Cellular Medicine; Journal of Proteomics; Medical Hypotheses; Metabolites; Transfusion; Transfusion Medicine etc.

Διοικητικό έργο:

 • Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου “Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία-HemQcR” του Τομέα Ιατρικών Εργαστηρίων [ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 578/11-07-2022].
 • Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση” [Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών].
 • Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα – Αντρικός και Γυναικείος Παράγοντας” [Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών και Μαιευτικής].
 • Αναπληρωτής Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων“ [Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών και Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία].
 • Ιδρυτικό μέλος, μέλος της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Cell and Gene Therapies: From Bench to Bedside and Good Manufacturing Practices” [Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών και Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών].
 • Member of BOC Advisory Boards/Europe. International consortium with American Society for Clinical Pathology [ASCP].
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης: “Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια και αυξητικοί παράγοντες: Αναγεννητικές ιδιότητες και κλινικές εφαρμογές”.
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης: “Αιμοληψία – Επιπλοκές και Αντιπηκτικά”.
 • Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης: “Στατιστική ανάλυση μέσω SPSS και μεθοδολογία ερευνητικής εργασίας στις Επιστήμες Υγείας”.
 • Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης: “Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Επαγγελματιών Υγείας στην Ποιότητα Φροντίδας Υγείας με Εξειδίκευση στην Κλινική Διακυβέρνηση”.
 • Ακαδημαϊκός σύμβουλος του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης.
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) του Ράλλειου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά.
 • Πρόεδρος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών.
 • Μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
 • Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωστρέφειας και Δημοσίων Σχέσεων της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής [2019-2022].
 • Υπεύθυνος επί Θεμάτων Αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
 • Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων [2018-2020].
 • Συνήγορος του Φοιτητή [2020-2021].
 • Διευθυντής Β΄ Τομέα Κυττάρων και Αντίδρασης του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας [5 θητείες].
 • Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων “Βιοϊατρικές Πρακτικές & Τεχνολογικές Προκλήσεις στο Κλινικό και Ερευνητικό Εργαστήριο” [2019].
 • Κατεβάστε το πλήρες βιογραφικό σημείωμα ή επισκεφτείτε την προσωπική μου ιστοσελίδα.

Πεισσότερες πληροφορίες στην προσωπική μου ιστοσελίδα.