Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
5011-5012 Ακίνητη Προσθετική Ι ΜΕ 12 10 Γαλιατσάτος Αριστείδης, Σεμπέπου Ιωάννα, Κοσμά Ελένη
5021-5022 Ορθοδοντική Ι ΜΕ 4 7  
5031-5032 Κινητή Προσθετική ΙΙ ΜΕ 12 10 Γιαννικάκης Σταύρος, Ιωαννίδου Αλεξάνδρα
5041 Υγιεινή Στόματος και Εργαστηρίου ΜΕΥ 2 3 Θεοχαρόπουλος Αντώνιος