ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
6011-6012 Κλινική Οπτομετρία ΜΕ 6 7 Πατέρας Ευάγγελος
6021 Γλαύκωμα και Περιμετρία ΜΕ 3 5 Χανδρινός Αριστείδης
6031-6032 Φακοί Επαφής Ι ΜΕ 6 7 Πλακίτση Αθηνά
6041 Τεχνικές Laser στην Οπτομετρία ΜΕ 3 4  
6051-6052 Ορθοπτική ΜΕ 6 7 Πλακίτση Αθηνά