Ορκομωσία

Ενημερώνουμε  τους φοιτητές του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών που έχουν περατώσει τις σπουδαστικές τους υποχρεώσεις κι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον κύκλο Σπουδών τους ότι  μέσα στο Μάρτιο  θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος συγκεκριμένη χρονική προθεσμία κατά την οποία  θα μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά την αίτηση...

Οι φοιτητές που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας στη γραμματεία, δεν θα ξαναϋποβάλουν. Στην περίπτωση που δεν είχαν καταθέσει το πάσο τους, να το αποστείλουν ταχυδρομικά σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν. Σχετικά με τη βεβαίωση για πιθανά οφειλόμενα συγγράμματα στη Βιβλιοθήκη του ΠΑΔΑ, θα μεριμνήσει...

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τον προπτυχιακό κύκλο Σπουδών, οφείλουν να συμπληρώσουν με κεφαλαία γράμματα και να αποστείλουν (αποκλειστικά) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ με καταληκτική ημερομηνία την 10η Νοεμβρίου 2020 τα εξής τρία  (3) έγγραφα ενυπόγραφα: ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ Υ.Δ. για πτυχίο ΠΑΔΑ Υ.Δ.  αποκλειστικά για πτυχίο ΤΕΙ   Οι φοιτητές οφείλουν να αποστέλουν...

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 Χώρος πευκώνα - Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω   ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ    ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΡΚΙΣΘΕΝΤΕΣ ΜΕ Α.Μ.   1η ΟΜΑΔΑ (8.30 π.μ. – 9.15 π.μ.)                     Α/Α Α.Μ. 1 62714001 2 62713108 3 62713101 4 62713007 5 62713013 6 62713104 7 62713086 8 62713067 9 62714064 10 62713040 11 62713088 12 62713031 13 62714092 14 62714070 15 62714032 16 62714068 17 62714047 18 62714076 19 62714008 20 62714028 21 62714005 22 62714058 23 62714017 24 62714023 25 62714007 26 62714014 27 62714062 28 62714046 29 62714048 30 62714113 31 62714115 32 62714039 33 62714051 34 62715074 35 62714020   2η ΟΜΑΔΑ (9.45 π.μ –...

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης ορκωμοσίας στη γραμματεία του Τμήματος είναι η 15-05-20.   Μετά το πέρας αυτ'ης της ημερομηνίας, καμία αίτηση δεν θα λαμβάνεται υπόψη.    ...

Οι φοιτητές που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας στη γραμματεία μετά το Σεπτέμβριο, δεν θα ξαναϋποβάλουν. Στην περίπτωση που δεν είχαν καταθέσει το πάσο τους, να το αποστείλουν ταχυδρομικά σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν. Σχετικά με τη βεβαίωση για πιθανά οφειλόμενα συγγράμματα στη Βιβλιοθήκη του...

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τον προπτυχιακό κύκλο Σπουδών, οφείλουν να συμπληρώσουν με κεφαλαία γράμματα και να αποστείλουν (αποκλειστικά) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 15 ΜαΊου 2020 τα εξής τρία  (3) έγγραφα ενυπόγραφα: ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ Υ.Δ. για πτυχίο ΠΑΔΑ / ΤΕΙ Υ.Δ.  αποκλειστικά για πτυχίο ΤΕΙ Οι φοιτητές οφείλουν να αποστέλουν τα εν...