Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος

Αναπληρωτή Πρόεδρος Τμήματος:

Χανιώτης Φραγκίσκος
Καθηγητής