Μπελούκας Απόστολος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρος Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

abeloukas@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5697

Προσωπική Ιστοσελίδα

https://www.researchgate.net/profile/Apostolos_Beloukas

Επίκουρος Καθηγητής Μοριακής Μικροβιολογίας και Ιολογίας του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ (honorary) και Διευθυντής του Εργαστηρίου Μοριακής Μικροβιολογίας και Ανοσολογίας του τμήματος Βιοϊατρικών επιστημών. Πτυχιούχος Βιολογίας, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) και έχει εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή (2010) στη Μοριακή Ιολογία και τη Μοριακή Επιδημιολογία Ιογενών Λοιμώξεων (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Στη συνέχεια εργάσθηκε (2013-2017) αρχικά ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής και εν συνεχεία ως Κύριος Ερευνητής στο τμήμα Κλινικών Λοιμώξεων, Μικροβιολογίας και Ανοσολογίας, του Ινστιτούτου Λοιμωδών Νοσημάτων και Παγκόσμιας Υγείας, του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μοριακή μικροβιολογία και τα λοιμώδη νοσήματα, με έμφαση τους ιούς και πιο συγκεκριμένα στη μελέτη τόσο της αλληλεπίδρασης παθογόνου-ξενιστή όσο και στη μελέτη των επιδημιών που προκαλούν, με τη χρήση μεθόδων μοριακής βιολογίας, γενομικής, μοριακής επιδημιολογίας και βιοπληροφορικής. Η ερευνά του επεκτείνεται σε εφαρμογές στη δημόσια υγεία και τη βιοϊατρική έρευνα βασισμένη σε ενδείξεις. Μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 50 επιστημονικές εργασίες, σε διεθνή περιοδικά όπως JAMA, Lancet, Lancet Global Health, ClinInfecDis BMC Medicine, Microorganisms, Viruses κ.α., με περισσότερες από 2300 ετερο-αναφορές (h-index 22).

Link 1: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beloukas

Link 2: https://scholar.google.co.uk/citations?user=TzSeFgYAAAAJ&hl=en

-Βιογραφικό Σημείωμα