Ερευνητικά Εργαστήρια

Εργαστήριο ΦΕΚ Ίδρυσης Ιστοσελίδα Τομέας Διευθυντής
Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία – HemQcR
Reliability and Quality Control in Laboratory Hematology
ΦΕΚ Ίδρυσης https://relabaima.uniwa.gr/ Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων Ευσταθία Παπαγεωργίου
Ανατομίας-Παθολογικής Ανατομίας και Φυσιολογίας Διατροφής – Ε.Α.-ΠΑ & Φ.Δ.
Laboratory of Anatomy-Pathological Anatomy & PhysiologyNutrition
ΦΕΚ Ίδρυσης http://apaphyn.uniwa.gr/ Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων Χανιώτης Δημήτριος
Δερματολογίας-Αισθητικής – Εφαρμογών Laser
Dermatology – Aesthetics – Laser applications – LabLAD
ΦΕΚ Ίδρυσης https://lablad.uniwa.gr/ Τομέας Αισθητικής και Κοσμητολογίας Βασιλική Κεφαλά
Μοριακής Μικροβιολογίας και Ανοσολογίας – Ε.Μ.Μ.Α.
Molecular Microbiology, and Immunology – Micro.Mol
ΦΕΚ Ίδρυσης https://micromol.uniwa.gr/ Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων Απόστολος Μπελούκας
Οπτικής Μετρολογίας
Optical Metrology
ΦΕΚ Ίδρυσης http://optolab.uniwa.gr/ Τομέας Οπτικής και Οπτομετρίας Δρακόπουλος Παναγιώτης
Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας – ChemBio-chemCosm
Chemistry, Bioche-mistry and Cosmetic Science
ΦΕΚ Ίδρυσης
Διορθωμένο ΦΕΚ Ίδρυσης
https://chembiochemcosm.uniwa.gr/ Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Πέτρος Καρκαλούσος