Καρκαλούσος Πέτρος

qode interactive strata
Μέλη Δ.Ε.Π​

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο Πέτρος Καρκαλούσος σπούδασε Τεχνολογία Ιατρικών Εργαστηρίων, Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στατιστική στο MΠΣ «Συμπληρωματική ειδίκευση στην στατιστική» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2003 πήρε το διδακτορικό του τίτλο από την Ιατρική Σχολή Αθηνών με θέμα την ανάπτυξη πρωτότυπης εφαρμογής ελέγχου ποιότητας βιοχημικών αναλύσεων. Το 2012 διορίστηκε καθηγητής εφαρμογών στο ΤΕΙ Αθήνας στο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων και το 2017 εκλέχτηκε επίκουρος καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο την κλινική χημεία και τις μεθόδους ελέγχου ποιότητας. Το 2018 εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΔΑ) στο τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών στο τομέα/κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων. Από το 2013 είναι Σύμβουλος Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) στο ΜΠΣ «Διαχείριση και Τεχνολογία για την Ποιότητα». Διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών στατιστικό έλεγχο ποιότητας και ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων σε moodle. Από το 2010 είναι επιθεωρητής ποιότητας (ISO 15189, ISO 17025) στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) με αντικείμενο τις αναλύσεις κλινικής χημείας.